Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The intention to build the biogas station
Written by (author): Ing. Ladislav Korbel
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Vladimír Mackrle
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Záměr výstavby bioplynové stanice
Summary:Tato diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie, konkrétně biomasou a odpadem. Práce je zaměřena především na bioplynové stanice. Hlavním cílem je zhodnocení perspektivy bioplynových stanic a jejich přínos v průmyslu České republiky. Na základě zpracování podnikatelského plánu, zvážení všech příležitostí, hrozeb, posouzení silných a slabých stránek, analýzy odvětví a finanční analýzy je možné hodnotit projekt jako investiční akci. Investice je kladná, reálná a výnosná, jelikož i v pesimistické variantě výpočtů vychází diskontovaná doba návratnosti 11,8 let a hodnota čisté současné hodnoty cash flow 50 191 890 Kč. Práce předkládá informace, jež by významně usnadnily realizaci projektu v praxi.
Key words:Obnovitelné zdroje energie, Finanční analýza, Podnikatelský záměr, Bioplynová stanice, Analýzy prostředí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..