Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s.r.o.
Autor: Ing. Miroslava Hlaváčová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Coufal
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s.r.o.
Abstrakt:Tato diplomová práce na téma Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s. r. o. se zabývá problematikou stanovení podnikové strategie pro tuto stavební společnost. Na základě provedené analýzy vnějšího a vnitřního prostředí jsou v práci zformulována doporučení, jež povedou ke zlepšení postavení podniku a jeho zviditelnění mezi konkurenty. Pomocnou maticí SPACE je firmě doporučeno aplikovat soutěživou strategii, což znamená zaměřit se na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvíjení vlastních služeb. Podniku je navrženo zlepšení marketingové komunikace, a to formou reklamy v rádiu Frekvence 1 a umístění billboardu u frekventované dopravní komunikace v městské části Vážany. Tímto krokem podnik využije příležitosti, kterou je rostoucí poptávka po výstavbě rodinných domů. V rámci strategie je dále doporučeno poskytovat projektové služby, což společnost dosud nedělala a přijetí administrativního pracovníka. Jeho náplní práce by bylo vedení odpadového hospodářství, evidence dokladů k dotacím ze Strukturálních fondů EU a analýza stavu konkurenčních společností. Administrativa by se stala více přehlednou než je tomu v současnosti, kdy veškeré práce zajišťuje jeden pracovník. V neposlední řadě je JC STAVu s. r. o. navrhnuto zlepšit vnitropodnikovou komunikaci, důraz na získávání zpětné vazby od klientů a neustálé sledování nových trendů ve stavebnictví, které může společnost implementovat do své nabídky.
Kľúčové slová:podniková strategie, makroprostředí, strategické řízení, oborové prostředí, vnitřní prostředí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..