Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of corporate strategy of JC STAV s.r.o.
Written by (author): Ing. Miroslava Hlaváčová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Coufal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s.r.o.
Summary:Tato diplomová práce na téma Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s. r. o. se zabývá problematikou stanovení podnikové strategie pro tuto stavební společnost. Na základě provedené analýzy vnějšího a vnitřního prostředí jsou v práci zformulována doporučení, jež povedou ke zlepšení postavení podniku a jeho zviditelnění mezi konkurenty. Pomocnou maticí SPACE je firmě doporučeno aplikovat soutěživou strategii, což znamená zaměřit se na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvíjení vlastních služeb. Podniku je navrženo zlepšení marketingové komunikace, a to formou reklamy v rádiu Frekvence 1 a umístění billboardu u frekventované dopravní komunikace v městské části Vážany. Tímto krokem podnik využije příležitosti, kterou je rostoucí poptávka po výstavbě rodinných domů. V rámci strategie je dále doporučeno poskytovat projektové služby, což společnost dosud nedělala a přijetí administrativního pracovníka. Jeho náplní práce by bylo vedení odpadového hospodářství, evidence dokladů k dotacím ze Strukturálních fondů EU a analýza stavu konkurenčních společností. Administrativa by se stala více přehlednou než je tomu v současnosti, kdy veškeré práce zajišťuje jeden pracovník. V neposlední řadě je JC STAVu s. r. o. navrhnuto zlepšit vnitropodnikovou komunikaci, důraz na získávání zpětné vazby od klientů a neustálé sledování nových trendů ve stavebnictví, které může společnost implementovat do své nabídky.
Key words:podniková strategie, makroprostředí, strategické řízení, oborové prostředí, vnitřní prostředí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..