Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Řízení lidských zdrojů ve středně velkém podniku
Autor: Ing. Monika Rozmanová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Martina Hrazdírová, BA
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Řízení lidských zdrojů ve středně velkém podniku
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá aktuálními problémy v oblasti řízení lidských zdrojů ve stavební společnosti VHS Brno, a.s. Práce obsahuje analýzu stávající situace v oblasti celkové organizace systému řízení lidských zdrojů, najímání, propouštění a odměňování zaměstnanců a také jim poskytovaného vzdělávání a zaměstnaneckých výhod. Práce obsahuje ke každé z personálních činností zhodnocení stávajícího stavu a návrhy doporučení na zlepšení. V případě návrhu změny administrativního postupu je tento detailně popsán, pro konkrétní doporučené dokumenty jsou přiloženy vzory a vzhledem k tomu, že jsou některé změny spojeny s dodatečnými náklady, jsou tyto potenciální náklady u jednotlivých oblastí konkrétně vyčísleny.
Kľúčové slová:řízení lidských zdrojů, personální zdroje, přijímání zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, propouštění zaměstnanců

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..