Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Řízení lidských zdrojů ve středně velkém podniku
Autor: Ing. Monika Rozmanová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Martina Hrazdírová, BA
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Řízení lidských zdrojů ve středně velkém podniku
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá aktuálními problémy v oblasti řízení lidských zdrojů ve stavební společnosti VHS Brno, a.s. Práce obsahuje analýzu stávající situace v oblasti celkové organizace systému řízení lidských zdrojů, najímání, propouštění a odměňování zaměstnanců a také jim poskytovaného vzdělávání a zaměstnaneckých výhod. Práce obsahuje ke každé z personálních činností zhodnocení stávajícího stavu a návrhy doporučení na zlepšení. V případě návrhu změny administrativního postupu je tento detailně popsán, pro konkrétní doporučené dokumenty jsou přiloženy vzory a vzhledem k tomu, že jsou některé změny spojeny s dodatečnými náklady, jsou tyto potenciální náklady u jednotlivých oblastí konkrétně vyčísleny.
Klíčová slova:řízení lidských zdrojů, personální zdroje, přijímání zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, propouštění zaměstnanců

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..