Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Human resources management in medium-sized company
Written by (author): Ing. Monika Rozmanová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Martina Hrazdírová, BA
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řízení lidských zdrojů ve středně velkém podniku
Summary:Tato diplomová práce se zabývá aktuálními problémy v oblasti řízení lidských zdrojů ve stavební společnosti VHS Brno, a.s. Práce obsahuje analýzu stávající situace v oblasti celkové organizace systému řízení lidských zdrojů, najímání, propouštění a odměňování zaměstnanců a také jim poskytovaného vzdělávání a zaměstnaneckých výhod. Práce obsahuje ke každé z personálních činností zhodnocení stávajícího stavu a návrhy doporučení na zlepšení. V případě návrhu změny administrativního postupu je tento detailně popsán, pro konkrétní doporučené dokumenty jsou přiloženy vzory a vzhledem k tomu, že jsou některé změny spojeny s dodatečnými náklady, jsou tyto potenciální náklady u jednotlivých oblastí konkrétně vyčísleny.
Key words:řízení lidských zdrojů, personální zdroje, přijímání zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, propouštění zaměstnanců

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..