Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Motivační faktory zaměstnanců firmy poskytující služby
Autor: Ing. Vojtěch Novický
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Motivační faktory zaměstnanců firmy poskytující služby
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá motivačními prostředky zaměstnanců firmy poskytující služby. Jejím cílem je vytvoření doporučení pro zlepšení personálního systému s důrazem na motivaci zaměstnanců ve společnosti ABC, s.r.o. zabývající se poskytováním služeb v oblasti internetového marketingu. Doporučení jsou stanovena s ohledem na výsledky analýzy systému hodnocení, odměňování, možností dalšího vzdělávání a kariérního růstu a také na výsledky dotazníkového šetření, které má odhalit motivační prostředky, které na zaměstnance společnosti ABC, s.r.o. působí. Zejména se jedná o doporučení ohledně zavedení pružného systému zaměstnaneckých výhod a poskytování příspěvků na penzijní připojištění či životní připojištění částkou 1000 Kč měsíčně. Dále je doporučeno navýšení příspěvků na stravenky o 3,50 Kč na jednu stravenku. V neposlední řadě také umožnit zaměstnancům v případě potřeby využít externího psychologa, jehož služby byly vyčísleny celkem na 84 000 Kč ročně. Mezi navržená doporučení patří také změnit systém hodnocení zaměstnanců a začít využívat systematického přístupu ke vzdělávání.
Kľúčové slová:zaměstnanecké výhody, motivační faktory, služby, odměňování, motivace, vzdělávání, kariérní růst, motivační prostředky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..