Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Motivační faktory zaměstnanců firmy poskytující služby
Autor: Ing. Vojtěch Novický
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Motivační faktory zaměstnanců firmy poskytující služby
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá motivačními prostředky zaměstnanců firmy poskytující služby. Jejím cílem je vytvoření doporučení pro zlepšení personálního systému s důrazem na motivaci zaměstnanců ve společnosti ABC, s.r.o. zabývající se poskytováním služeb v oblasti internetového marketingu. Doporučení jsou stanovena s ohledem na výsledky analýzy systému hodnocení, odměňování, možností dalšího vzdělávání a kariérního růstu a také na výsledky dotazníkového šetření, které má odhalit motivační prostředky, které na zaměstnance společnosti ABC, s.r.o. působí. Zejména se jedná o doporučení ohledně zavedení pružného systému zaměstnaneckých výhod a poskytování příspěvků na penzijní připojištění či životní připojištění částkou 1000 Kč měsíčně. Dále je doporučeno navýšení příspěvků na stravenky o 3,50 Kč na jednu stravenku. V neposlední řadě také umožnit zaměstnancům v případě potřeby využít externího psychologa, jehož služby byly vyčísleny celkem na 84 000 Kč ročně. Mezi navržená doporučení patří také změnit systém hodnocení zaměstnanců a začít využívat systematického přístupu ke vzdělávání.
Klíčová slova:zaměstnanecké výhody, motivační faktory, služby, odměňování, motivace, vzdělávání, kariérní růst, motivační prostředky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..