Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Motivational factors of employees in the company providing services
Written by (author): Ing. Vojtěch Novický
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Motivační faktory zaměstnanců firmy poskytující služby
Summary:Tato diplomová práce se zabývá motivačními prostředky zaměstnanců firmy poskytující služby. Jejím cílem je vytvoření doporučení pro zlepšení personálního systému s důrazem na motivaci zaměstnanců ve společnosti ABC, s.r.o. zabývající se poskytováním služeb v oblasti internetového marketingu. Doporučení jsou stanovena s ohledem na výsledky analýzy systému hodnocení, odměňování, možností dalšího vzdělávání a kariérního růstu a také na výsledky dotazníkového šetření, které má odhalit motivační prostředky, které na zaměstnance společnosti ABC, s.r.o. působí. Zejména se jedná o doporučení ohledně zavedení pružného systému zaměstnaneckých výhod a poskytování příspěvků na penzijní připojištění či životní připojištění částkou 1000 Kč měsíčně. Dále je doporučeno navýšení příspěvků na stravenky o 3,50 Kč na jednu stravenku. V neposlední řadě také umožnit zaměstnancům v případě potřeby využít externího psychologa, jehož služby byly vyčísleny celkem na 84 000 Kč ročně. Mezi navržená doporučení patří také změnit systém hodnocení zaměstnanců a začít využívat systematického přístupu ke vzdělávání.
Key words:zaměstnanecké výhody, motivační faktory, služby, odměňování, motivace, vzdělávání, kariérní růst, motivační prostředky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..