Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Podnikatelská strategie
Autor: Ing. Eva Nezhybová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podnikatelská strategie
Abstrakt:Nezhybová, E., Podnikatelská strategie. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2011. Diplomová práce navrhuje podnikatelské strategie pro potenciální provozovnu restaurace McDonald's v Prostějově. Na základě zpracování podnikatelského plánu, analýzy odvětví a finanční analýzy je možné zhodnotit projekt jako investiční akci. Investice je reálná a výnosná, jelikož i v pesimistické variantě výpočtů vychází hodnota doby splácení 4,71 let a hodnota čisté současné hodnoty cash flow 12, 34 mil Kč. V rámci práce byl taktéž realizován marketingový průzkum mezi obyvateli Prostějova s cílem zjistit jejich zájem o otevření restaurace McDonald's v Prostějově. Práce předkládá informace, které by významně usnadnily realizaci projektu v praxi.
Klíčová slova:podnikatelská strategie, hodnocení investice, podnikatelský plán, McDonalds, cash flow

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..