Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Business Strategy
Written by (author): Ing. Eva Nezhybová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Podnikatelská strategie
Summary:Nezhybová, E., Podnikatelská strategie. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2011. Diplomová práce navrhuje podnikatelské strategie pro potenciální provozovnu restaurace McDonald's v Prostějově. Na základě zpracování podnikatelského plánu, analýzy odvětví a finanční analýzy je možné zhodnotit projekt jako investiční akci. Investice je reálná a výnosná, jelikož i v pesimistické variantě výpočtů vychází hodnota doby splácení 4,71 let a hodnota čisté současné hodnoty cash flow 12, 34 mil Kč. V rámci práce byl taktéž realizován marketingový průzkum mezi obyvateli Prostějova s cílem zjistit jejich zájem o otevření restaurace McDonald's v Prostějově. Práce předkládá informace, které by významně usnadnily realizaci projektu v praxi.
Key words:podnikatelská strategie, hodnocení investice, podnikatelský plán, McDonalds, cash flow

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..