Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti
Autor: Bc. Jiří Drnovský
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých výhod ve společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Cílem bylo zhodnotit současnou situaci a navrhnout změny, které povedou k větší spokojenosti a motivaci zaměstnanců. Pomocí dotazníkového šetření v jednom z hypermarketů Albert byly zjištěny jisté nedostatky. Především by podnik měl zlepšit informovanost o benefitech. Dále bylo přihlédnuto k názorům zaměstnanců a byly navrženy úpravy systému, např. v podobě zavedení Flexi Passu nebo zvýšení hodnoty stravenek tak, aby tyto změny byly přijatelné pro zaměstnavatele a zároveň zvýšily užitek zaměstnanců.
Kľúčové slová:zaměstnanci, spokojenost, zaměstnanecké výhody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..