Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti
Autor: Bc. Jiří Drnovský
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých výhod ve společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Cílem bylo zhodnotit současnou situaci a navrhnout změny, které povedou k větší spokojenosti a motivaci zaměstnanců. Pomocí dotazníkového šetření v jednom z hypermarketů Albert byly zjištěny jisté nedostatky. Především by podnik měl zlepšit informovanost o benefitech. Dále bylo přihlédnuto k názorům zaměstnanců a byly navrženy úpravy systému, např. v podobě zavedení Flexi Passu nebo zvýšení hodnoty stravenek tak, aby tyto změny byly přijatelné pro zaměstnavatele a zároveň zvýšily užitek zaměstnanců.
Klíčová slova:zaměstnanci, spokojenost, zaměstnanecké výhody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..