Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Employee benefits in selected company
Written by (author): Bc. Jiří Drnovský
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých výhod ve společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Cílem bylo zhodnotit současnou situaci a navrhnout změny, které povedou k větší spokojenosti a motivaci zaměstnanců. Pomocí dotazníkového šetření v jednom z hypermarketů Albert byly zjištěny jisté nedostatky. Především by podnik měl zlepšit informovanost o benefitech. Dále bylo přihlédnuto k názorům zaměstnanců a byly navrženy úpravy systému, např. v podobě zavedení Flexi Passu nebo zvýšení hodnoty stravenek tak, aby tyto změny byly přijatelné pro zaměstnavatele a zároveň zvýšily užitek zaměstnanců.
Key words:zaměstnanci, spokojenost, zaměstnanecké výhody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..