Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Faktory úspěchu a dopady opatření přijatých za účelem přizpůsobení se současné ekonomické situaci ve vybrané firmě
Autor: Bc. Marek Fiala
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Faktory úspěchu a dopady opatření přijatých za účelem přizpůsobení se současné ekonomické situaci ve vybrané firmě
Abstrakt:Předmětem bakalářské práce "Faktory úspěchu a dopady opatření přijatých za účelem přizpůsoben se současné ekonomické situaci ve vybrané firmě" je identifikace, popis a zhodnocení opatření a změn přijatých na základě strategických a operativních rozhodnutí, jako součást vývoje společnosti a reakce na ekonomickou situaci odrážející vlivy ekonomické krize. V práci jsou použity především metody deskripce a postupů pro výpočet ukazatelů finanční analýzy. Na základě dostupných informací, zdrojů a za použití metod finanční analýzy a vyhodnocení, byly zjištěny přínosy přijatých opatření a změn, které umožnili firmě přežít v průběhu ekonomické krize, stabilizovat své postavení a hospodářské výsledky a zajistily společnosti konkurenční výhody, umožňující předpokládat další kladný progres ekonomické, manažerské i personální oblasti do budoucna. Konkrétními dopady změn a opatření jsou rapidní změna v úrovni a způsobu komunikace uvnitř společnosti, personální zkvalitnění a vyšší úroveň schopností, vyšší produktivita a efektivita práce. Aplikované změny mají kladný efekt a jsou přínosem nejen aktuálním, ale i do budoucna zajišťujícím posilování postavení, vyšší zisky a prosperitu společnosti.
Kľúčové slová:krizový management, finanční analýza, faktory úspěchu, management změn, organizační struktura, management, ekonomická krize

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..