Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Success factors and impact of measures taken to adapt to the current economic situation in the selected company
Written by (author): Bc. Marek Fiala
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Faktory úspěchu a dopady opatření přijatých za účelem přizpůsobení se současné ekonomické situaci ve vybrané firmě
Summary:Předmětem bakalářské práce "Faktory úspěchu a dopady opatření přijatých za účelem přizpůsoben se současné ekonomické situaci ve vybrané firmě" je identifikace, popis a zhodnocení opatření a změn přijatých na základě strategických a operativních rozhodnutí, jako součást vývoje společnosti a reakce na ekonomickou situaci odrážející vlivy ekonomické krize. V práci jsou použity především metody deskripce a postupů pro výpočet ukazatelů finanční analýzy. Na základě dostupných informací, zdrojů a za použití metod finanční analýzy a vyhodnocení, byly zjištěny přínosy přijatých opatření a změn, které umožnili firmě přežít v průběhu ekonomické krize, stabilizovat své postavení a hospodářské výsledky a zajistily společnosti konkurenční výhody, umožňující předpokládat další kladný progres ekonomické, manažerské i personální oblasti do budoucna. Konkrétními dopady změn a opatření jsou rapidní změna v úrovni a způsobu komunikace uvnitř společnosti, personální zkvalitnění a vyšší úroveň schopností, vyšší produktivita a efektivita práce. Aplikované změny mají kladný efekt a jsou přínosem nejen aktuálním, ale i do budoucna zajišťujícím posilování postavení, vyšší zisky a prosperitu společnosti.
Key words:krizový management, finanční analýza, faktory úspěchu, management změn, organizační struktura, management, ekonomická krize

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..