Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Crisis Management in Communication
Autor: Ing. Zuzana Veberová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Crisis Management in Communication
Abstrakt:This Diploma thesis describes the internal communication in Vodafone Company, specifically in the Internal communication team. Theoretical part of the thesis describes general models used by managers to effectively prevent and manage crisis situations. The practical part uses these models to describe the current situation and risk matrix to disclose the potential threats of the company. According the results Vodafone should focus more on the outbreaks of the crisis like lack of innovation or inability to meet payment deadlines. By analysing threats in Vodafone it is possible to detect similar outbreaks for small and medium sized companies and suggest guidelines and tools (own intranet, open days for employees, or internal magazine) used to improve communication within the company and protect their reputation during crisis. Based on the data from the Vodafone company was suggested a way how to set the Internal communication team. The most economical way to create this team is the delegation of tasks from the HR and PR team and by outsourcing skilled worker of PR. The Internal communication team is a major contributor towards proactive approach in crisis management from the employee's side and thus helps the company to convert potential threats into opportunities and face the crisis in advance.
Kľúčové slová:crisis management, Communication, indoor media, reputation, strategy, corporate image, goodwill

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..