Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Strategický management vybraného podniku
Autor: Ing. Michaela Zikmundová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Strategický management vybraného podniku
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá strategickým managementem společnosti ABC, a.s. a jejím možným proniknutím na zahraniční trh. Analyzovaná společnost má velkou vnitřní sílu. Změn vnějšího prostředí se snaží využívat ve svůj prospěch. Pro budoucnost společnosti je důležité zaměřit se na zahraniční trh. Byla provedena analýza rakouského trhu, který v současné době není vhodný k proniknutí s českými produkty. Na základě analýzy polského trhu bylo doporučeno proniknutí na tento trh. Společnost využije svých obchodních kontaktů s obchodním řetězcem Tesco, se kterým již spolupracuje na jiných evropských trzích. Nejvhodnějším produktem pro polský trh jsou extrudované chleby MEXI. K rozšíření produktového portfolia byly společnosti navrženy dva nové druhy produktů.
Klíčová slova:strategický management, 7S, SWOT, zahraniční trhy, PESTE

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..