Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Strategic management of chosen company
Written by (author): Ing. Michaela Zikmundová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Strategický management vybraného podniku
Summary:Tato diplomová práce se zabývá strategickým managementem společnosti ABC, a.s. a jejím možným proniknutím na zahraniční trh. Analyzovaná společnost má velkou vnitřní sílu. Změn vnějšího prostředí se snaží využívat ve svůj prospěch. Pro budoucnost společnosti je důležité zaměřit se na zahraniční trh. Byla provedena analýza rakouského trhu, který v současné době není vhodný k proniknutí s českými produkty. Na základě analýzy polského trhu bylo doporučeno proniknutí na tento trh. Společnost využije svých obchodních kontaktů s obchodním řetězcem Tesco, se kterým již spolupracuje na jiných evropských trzích. Nejvhodnějším produktem pro polský trh jsou extrudované chleby MEXI. K rozšíření produktového portfolia byly společnosti navrženy dva nové druhy produktů.
Key words:strategický management, 7S, SWOT, zahraniční trhy, PESTE

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..