Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku s využitím metody Balanced Scorecard
Autor: Bc. Jaroslav Křůpala
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku s využitím metody Balanced Scorecard
Abstrakt:Bakalářská práce na téma zhodnocení výkonnosti podniku s využitím metody Balanced Scorecard je zpracována ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Na základě zhodnocení finančních a nefinančních ukazatelů čtyř perspektiv Balanced scorecard, jsou v práci shrnuty výsledky a následná doporučení podniku prostřednictvím akčních plánů. Hlavním nedostatkem společnosti VaK Vsetín a.s. je ten, že hlavní část výnosů je založena na jediné položce a tou jsou tržby za vodné a stočné. Z celkového podílu výnosů zaujímá tato položka 86 %. Podnik se musí zaměřit na další komerční služby a ty propagovat prostřednictvím informační kampaně. Zvýšení zisku lze kalkulovat zvýšením cen. Jedná se však o řešení, které přináší rizika zpětné vazby od zákazníků. Z hodnocení nákladů na zaměstnance vyplývá negativní nárůst nákladů na řídící pracovníky, které by měl podnik revalvovat. Dále by společnost měla zkvalitnit organizační strukturu, vymezit jasné pravomoce v podniku, akceptovat a řešit nespokojenost zaměstnanců s určitými oblastmi. Jako výsledek zhodnocení Balanced Scorecard provozního chodu podniku je považováno vytvoření tzv. akčního plánu. Jedná se o systém, jenž umožňuje strategii, aby se stala akceschopnou.
Kľúčové slová:finanční perspektiva, BSC, Balanced Scorecard, SWOT analýza, analýza finančních měřítek, akční plán, perspektiva učení se a růstu, strategické řízení, zákaznická perspektiva, perspektiva interních procesů, analýza nefinančních měřítek

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..