Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty
     
Výuka     Závěrečná práce     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku s využitím metody Balanced Scorecard
Autor:
Bc. Jaroslav Křůpala
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku s využitím metody Balanced Scorecard
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma zhodnocení výkonnosti podniku s využitím metody Balanced Scorecard je zpracována ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Na základě zhodnocení finančních a nefinančních ukazatelů čtyř perspektiv Balanced scorecard, jsou v práci shrnuty výsledky a následná doporučení podniku prostřednictvím akčních plánů. Hlavním nedostatkem společnosti VaK Vsetín a.s. je ten, že hlavní část výnosů je založena na jediné položce a tou jsou tržby za vodné a stočné. Z celkového podílu výnosů zaujímá tato položka 86 %. Podnik se musí zaměřit na další komerční služby a ty propagovat prostřednictvím informační kampaně. Zvýšení zisku lze kalkulovat zvýšením cen. Jedná se však o řešení, které přináší rizika zpětné vazby od zákazníků. Z hodnocení nákladů na zaměstnance vyplývá negativní nárůst nákladů na řídící pracovníky, které by měl podnik revalvovat. Dále by společnost měla zkvalitnit organizační strukturu, vymezit jasné pravomoce v podniku, akceptovat a řešit nespokojenost zaměstnanců s určitými oblastmi. Jako výsledek zhodnocení Balanced Scorecard provozního chodu podniku je považováno vytvoření tzv. akčního plánu. Jedná se o systém, jenž umožňuje strategii, aby se stala akceschopnou.
Klíčová slova:
finanční perspektiva, BSC, Balanced Scorecard, SWOT analýza, analýza finančních měřítek, akční plán, perspektiva učení se a růstu, strategické řízení, zákaznická perspektiva, perspektiva interních procesů, analýza nefinančních měřítek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..