Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh zefektivnění náboru a výběru pracovníků firmy v elektrotechnickém průmyslu
Autor: Ing. Jana Hejníková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh zefektivnění náboru a výběru pracovníků firmy v elektrotechnickém průmyslu
Abstrakt:Tato práce se zabývá náborem a výběrem zaměstnanců ve firmě ELKO EP, s.r.o., která zaměstnává 149 pracovníků. Cílem práce bylo zhodnotit proces náboru a výběru pracovníků a navrhnout vylepšení. Firma při výběru pracovníků nejčastěji využívá inzerování pomocí internetu nebo personálních agentur. Každý pracovník projde výběrovým pohovorem. Postupy náboru a výběru pracovníků v ELKO EP jsou optimální. Lze je vylepšit například inzercí v odborných časopisech nebo zřízením informační vývěsky. Dílčím cílem bylo zjištění míry fluktuace, která dosahuje 20 %. Aby společnost zjistila příčinu takto vysoké fluktuace, bylo doporučeno vytvořit dotazník pro zaměstnance, kteří se rozhodli změnit zaměstnavatele.
Klíčová slova:nábor zaměstnanců, výběr zaměstnanců, fluktuace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..