Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for streamline recruitment and selection of workers in a company of the electrotechnical industry
Written by (author): Ing. Jana Hejníková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh zefektivnění náboru a výběru pracovníků firmy v elektrotechnickém průmyslu
Summary:Tato práce se zabývá náborem a výběrem zaměstnanců ve firmě ELKO EP, s.r.o., která zaměstnává 149 pracovníků. Cílem práce bylo zhodnotit proces náboru a výběru pracovníků a navrhnout vylepšení. Firma při výběru pracovníků nejčastěji využívá inzerování pomocí internetu nebo personálních agentur. Každý pracovník projde výběrovým pohovorem. Postupy náboru a výběru pracovníků v ELKO EP jsou optimální. Lze je vylepšit například inzercí v odborných časopisech nebo zřízením informační vývěsky. Dílčím cílem bylo zjištění míry fluktuace, která dosahuje 20 %. Aby společnost zjistila příčinu takto vysoké fluktuace, bylo doporučeno vytvořit dotazník pro zaměstnance, kteří se rozhodli změnit zaměstnavatele.
Key words:nábor zaměstnanců, výběr zaměstnanců, fluktuace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..