Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
Autor: Ing. Michal Hamžík
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Gabriela Lukašiková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
Abstrakt:Predkladaná akademická práca sa zaoberá aktuálnymi otázkami v oblasti riadenia ľudských zdrojov v Martinskej fakultnej nemocnici. Teoretická časť práce podáva náhľad do problematiky riadenia ľudských zdrojov a popisuje procesy, ktoré sú z pohľadu vybranej organizácie kritické. Jedná sa o oblasti plánovania ľudských zdrojov, získavania a výberu pracovníkov, vzdelávania zamestnancov a sociálnu starostlivosť o zamestnancov. Praktická časť práce vyhodnocuje tieto procesy v Martinskej fakultnej nemocnici a venuje sa taktiež otázke rozvrhnutia pracovného času lekárov na pracovisku. Táto kapitola je pre prácu kľúčová, pretože súčasný model jednozmennej prevádzky so službami lekárov spôsobuje problémy najmä s dodržiavaním ustanovení Zákonníka práce o práci nadčas. Navrhovaný model preto rozpracováva systém nepretržitej pracovnej prevádzky, ktorého uplatnením v praxi by klesol kritický počet odpracovaných nadčasových hodín lekárov a znížili by sa celkové mzdové náklady. Práca preto bude slúžiť aj ako podklad pre ďalšie rozhodovanie vrcholového manažmentu nemocnice v otázke zmien organizácie pracovného času lekárov.
Kľúčové slová:Pracovný čas lekárov, Riadenie ľudských zdrojov, Zdravotná starostlivosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..