Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Motivace akademických pracovníků ve školství ČR
Autor: Ing. Lenka Filipová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Motivace akademických pracovníků ve školství ČR
Abstrakt:Bakalářská práce na téma "Motivace akademických pracovníků ve školství ČR" je zaměřena na asistenty a odborné asistenty. Cílem práce je identifikovat rozdíly mezi vybranými vysokými školami na základě srovnání motivačních faktorů a vytvořit návrhy na zvýšení motivace těchto akademických pracovníků PEF MENDELU v Brně. Dílčím cílem je zjistit, které faktory jsou nejefektivnější. Z dotazníkového šetření byly zjištěny nejvýraznější rozdíly u spokojenosti se mzdou, s vlivem práce na osobní život a s odpovědností. Náplň práce a pracovní podmínky byly zařazeny mezi nejefektivnější faktory. Podle zjištěných výsledků této práce by bylo vhodné zavést pochvaly, poskytovat příspěvky na vzdělávání a na dopravu do zaměstnání, zvýšit mzdu či zavést jednodušší systém administrativy.
Klíčová slova:akademický pracovník, zaměstnanecké výhody, pracovní spokojenost, školství, odměna, motivační faktory, motivace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..