Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Motivation of the Academic Workers in the Czech Education System
Written by (author): Ing. Lenka Filipová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Motivace akademických pracovníků ve školství ČR
Summary:Bakalářská práce na téma "Motivace akademických pracovníků ve školství ČR" je zaměřena na asistenty a odborné asistenty. Cílem práce je identifikovat rozdíly mezi vybranými vysokými školami na základě srovnání motivačních faktorů a vytvořit návrhy na zvýšení motivace těchto akademických pracovníků PEF MENDELU v Brně. Dílčím cílem je zjistit, které faktory jsou nejefektivnější. Z dotazníkového šetření byly zjištěny nejvýraznější rozdíly u spokojenosti se mzdou, s vlivem práce na osobní život a s odpovědností. Náplň práce a pracovní podmínky byly zařazeny mezi nejefektivnější faktory. Podle zjištěných výsledků této práce by bylo vhodné zavést pochvaly, poskytovat příspěvky na vzdělávání a na dopravu do zaměstnání, zvýšit mzdu či zavést jednodušší systém administrativy.
Key words:akademický pracovník, zaměstnanecké výhody, pracovní spokojenost, školství, odměna, motivační faktory, motivace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..