Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Management ústavu sociální péče
Autor: Ing. Martina Anderlová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Management ústavu sociální péče
Abstrakt:Bakalářská práce s názvem Management ústavu sociální péče je zaměřena především na vnitřní prostředí příspěvkové organizace Domov pod hradem Žampach. Hlavní cíl práce spočívá v návrzích strategií a doporučení managementu příspěvkové organizace. S ohledem na vnější a vnitřní faktory jsou stanoveny strategie zaměřené na hlavní problematické oblasti svazující možnosti managementu Domova pod hradem Žampach, tedy na získávání finančních prostředků prostřednictvím jiných způsobů než Domov doposud využíval, ale i na zkvalitnění a rozšíření portfolia služeb. Pro management Domova by bylo vhodné, aby využil programů určených pro neziskové organizace, Dárcovské sms a SBÍREJ-TONER.CZ, neboť by Domovu pod hradem Žampach mohly přinést finanční prostředky na jeho investiční záměry, které má obsažené ve svém strategickém plánu. Charakter neziskovosti nabízí organizaci využití společenské odpovědnosti navázáním spolupráce Domova s některou z firem rozvíjející sociální odpovědnost vůči neziskovým institucím.
Kľúčové slová:Management, nezisková organizace, strategie, SWOT analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..