Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Management ústavu sociální péče
Autor: Ing. Martina Anderlová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Management ústavu sociální péče
Abstrakt:Bakalářská práce s názvem Management ústavu sociální péče je zaměřena především na vnitřní prostředí příspěvkové organizace Domov pod hradem Žampach. Hlavní cíl práce spočívá v návrzích strategií a doporučení managementu příspěvkové organizace. S ohledem na vnější a vnitřní faktory jsou stanoveny strategie zaměřené na hlavní problematické oblasti svazující možnosti managementu Domova pod hradem Žampach, tedy na získávání finančních prostředků prostřednictvím jiných způsobů než Domov doposud využíval, ale i na zkvalitnění a rozšíření portfolia služeb. Pro management Domova by bylo vhodné, aby využil programů určených pro neziskové organizace, Dárcovské sms a SBÍREJ-TONER.CZ, neboť by Domovu pod hradem Žampach mohly přinést finanční prostředky na jeho investiční záměry, které má obsažené ve svém strategickém plánu. Charakter neziskovosti nabízí organizaci využití společenské odpovědnosti navázáním spolupráce Domova s některou z firem rozvíjející sociální odpovědnost vůči neziskovým institucím.
Klíčová slova:Management, nezisková organizace, strategie, SWOT analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..