Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Management of the Social Care´s institute
Written by (author): Ing. Martina Anderlová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Management ústavu sociální péče
Summary:Bakalářská práce s názvem Management ústavu sociální péče je zaměřena především na vnitřní prostředí příspěvkové organizace Domov pod hradem Žampach. Hlavní cíl práce spočívá v návrzích strategií a doporučení managementu příspěvkové organizace. S ohledem na vnější a vnitřní faktory jsou stanoveny strategie zaměřené na hlavní problematické oblasti svazující možnosti managementu Domova pod hradem Žampach, tedy na získávání finančních prostředků prostřednictvím jiných způsobů než Domov doposud využíval, ale i na zkvalitnění a rozšíření portfolia služeb. Pro management Domova by bylo vhodné, aby využil programů určených pro neziskové organizace, Dárcovské sms a SBÍREJ-TONER.CZ, neboť by Domovu pod hradem Žampach mohly přinést finanční prostředky na jeho investiční záměry, které má obsažené ve svém strategickém plánu. Charakter neziskovosti nabízí organizaci využití společenské odpovědnosti navázáním spolupráce Domova s některou z firem rozvíjející sociální odpovědnost vůči neziskovým institucím.
Key words:Management, nezisková organizace, strategie, SWOT analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..