Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova
Autor: Bc. Eva Julínková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Miloslava Melichárková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova
Abstrakt:Cílem této práce bylo navržení a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova. Při jeho vyhodnocení bylo vycházeno z mnoho pramenů, ať již z teorie projektového managementu, tak z analýz, které mělo k dispozici město a aktivit místních sdružení. Součástí práce je i finanční analýza hodnocená pomocí kriteriálních ukazatelů, ze které vyplynulo, že projekt je z investičního hlediska nenávratný a jeho udržitelnost závisí na subvenci města Kyjova. Projekt však sebou nese jiné přínosy, a to dvě nová pracovní místa, zviditelnění města Kyjova v rámci cestovního ruchu, vytvoření komunitního centra pro místní spolkové organizace. Doplňujícím prvkem práce je i SWOT analýza, ze které vyplývá, že projekt je pozitivní příležitostí k vylepšení nabídky pro turisty, kteří zavítají do Kyjova. Závěrem tedy bylo doporučení, že v případě získání dotace z evropských zdrojů a finanční pomoci od města, lze tento projekt realizovat, i když není ziskový, ale jeho společenská hodnota je nemalá.
Kľúčové slová:informační centrum, projekt, analýza, cykloturistika, ROP NUTS II Jihovýchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..