Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova
Autor: Bc. Eva Julínková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Miloslava Melichárková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova
Abstrakt:Cílem této práce bylo navržení a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova. Při jeho vyhodnocení bylo vycházeno z mnoho pramenů, ať již z teorie projektového managementu, tak z analýz, které mělo k dispozici město a aktivit místních sdružení. Součástí práce je i finanční analýza hodnocená pomocí kriteriálních ukazatelů, ze které vyplynulo, že projekt je z investičního hlediska nenávratný a jeho udržitelnost závisí na subvenci města Kyjova. Projekt však sebou nese jiné přínosy, a to dvě nová pracovní místa, zviditelnění města Kyjova v rámci cestovního ruchu, vytvoření komunitního centra pro místní spolkové organizace. Doplňujícím prvkem práce je i SWOT analýza, ze které vyplývá, že projekt je pozitivní příležitostí k vylepšení nabídky pro turisty, kteří zavítají do Kyjova. Závěrem tedy bylo doporučení, že v případě získání dotace z evropských zdrojů a finanční pomoci od města, lze tento projekt realizovat, i když není ziskový, ale jeho společenská hodnota je nemalá.
Klíčová slova:informační centrum, projekt, analýza, cykloturistika, ROP NUTS II Jihovýchod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..