Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and evaluation of project of information center in Bohuslavice at Kyjov
Written by (author): Bc. Eva Julínková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Miloslava Melichárková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova
Summary:Cílem této práce bylo navržení a zhodnocení projektu informačního centra v Bohuslavicích u Kyjova. Při jeho vyhodnocení bylo vycházeno z mnoho pramenů, ať již z teorie projektového managementu, tak z analýz, které mělo k dispozici město a aktivit místních sdružení. Součástí práce je i finanční analýza hodnocená pomocí kriteriálních ukazatelů, ze které vyplynulo, že projekt je z investičního hlediska nenávratný a jeho udržitelnost závisí na subvenci města Kyjova. Projekt však sebou nese jiné přínosy, a to dvě nová pracovní místa, zviditelnění města Kyjova v rámci cestovního ruchu, vytvoření komunitního centra pro místní spolkové organizace. Doplňujícím prvkem práce je i SWOT analýza, ze které vyplývá, že projekt je pozitivní příležitostí k vylepšení nabídky pro turisty, kteří zavítají do Kyjova. Závěrem tedy bylo doporučení, že v případě získání dotace z evropských zdrojů a finanční pomoci od města, lze tento projekt realizovat, i když není ziskový, ale jeho společenská hodnota je nemalá.
Key words:informační centrum, projekt, analýza, cykloturistika, ROP NUTS II Jihovýchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..