Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Knowledge management a jeho aplikace v podnikové praxi
Autor: Ing. Nikol Pavlíková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jaroslav Bartoš
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Knowledge management a jeho aplikace v podnikové praxi
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znalostního managementu a jeho aplikací na společnost Computer Press. V teoretické části je charakterizována metodika KM-Beat-It jejíž postupy jsou využity v části praktické. Zde je analyzován současný stav znalostního managementu Computer Pressu a na základě analýzy jsou určeny jeho silné slabé stránky. Převažující slabé stránky odhalily zásadní nedostatky znalostního managementu, proto jsou rámcově navrženy konkrétní změny, jejichž zavedení by zefektivnilo sdílení znalostí uvnitř i vně této společnosti. Dále je vytvořena nová znalostní strategie zaměřená na informační technologie, která by tyto změny podpořila.
Klíčová slova:zavedení, společnost, sdílení, znalost, management, změny, zlepšení, stav

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..