Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The knowledge management and its application in company routine
Written by (author): Ing. Nikol Pavlíková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaroslav Bartoš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Knowledge management a jeho aplikace v podnikové praxi
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znalostního managementu a jeho aplikací na společnost Computer Press. V teoretické části je charakterizována metodika KM-Beat-It jejíž postupy jsou využity v části praktické. Zde je analyzován současný stav znalostního managementu Computer Pressu a na základě analýzy jsou určeny jeho silné slabé stránky. Převažující slabé stránky odhalily zásadní nedostatky znalostního managementu, proto jsou rámcově navrženy konkrétní změny, jejichž zavedení by zefektivnilo sdílení znalostí uvnitř i vně této společnosti. Dále je vytvořena nová znalostní strategie zaměřená na informační technologie, která by tyto změny podpořila.
Key words:zavedení, společnost, sdílení, znalost, management, změny, zlepšení, stav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..