Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikace systému "7S" firmy McKinsey na vnitřní prostředí firmy OP Profashion Prostějov
Autor: Ing. Eva Nezhybová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Aplikace systému "7S" firmy McKinsey na vnitřní prostředí firmy OP Profashion Prostějov
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a popisem vnitřního prostředí společnosti OP Prostějov Profashion, prostřednictvím aplikace systému "7S" firmy McKinsey. Její podstatou je též zhodnocení vývoje společnosti na základě změny ve vedení podniku. Nejvýznamnější problémy, které vyplynuly z analýzy vnitřního prostředí firmy jsou platební neschopnost, neefektivnost výroby, nedostatek zakázek a konzervativnost. V rámci řešení těchto potíží došlo k reorganizaci v podniku a změně strategie. Evidentní je rozdíl mezi způsoby řízení podniku jednotlivých ředitelů, které jsou v práci rozebrány. Lze tak vidět vliv manažera na celou firmu. Následující řešení problémů spočívá ve vyhledávání nových kontraktů, v inovaci a v marketingové propagaci OP. Jelikož podnik momentálně nedisponuje přebývající sumou finančních prostředků, je nutné se zaměřit zejména na získávání nových zakázek a inovace by měla mířit zejména do kolekcí.
Kľúčové slová:OP Profashion Prostějov, Systém "7S" McKinsey, Vnitřní prostředí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..