Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Aplikace systému "7S" firmy McKinsey na vnitřní prostředí firmy OP Profashion Prostějov
Autor: Ing. Eva Nezhybová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Aplikace systému "7S" firmy McKinsey na vnitřní prostředí firmy OP Profashion Prostějov
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a popisem vnitřního prostředí společnosti OP Prostějov Profashion, prostřednictvím aplikace systému "7S" firmy McKinsey. Její podstatou je též zhodnocení vývoje společnosti na základě změny ve vedení podniku. Nejvýznamnější problémy, které vyplynuly z analýzy vnitřního prostředí firmy jsou platební neschopnost, neefektivnost výroby, nedostatek zakázek a konzervativnost. V rámci řešení těchto potíží došlo k reorganizaci v podniku a změně strategie. Evidentní je rozdíl mezi způsoby řízení podniku jednotlivých ředitelů, které jsou v práci rozebrány. Lze tak vidět vliv manažera na celou firmu. Následující řešení problémů spočívá ve vyhledávání nových kontraktů, v inovaci a v marketingové propagaci OP. Jelikož podnik momentálně nedisponuje přebývající sumou finančních prostředků, je nutné se zaměřit zejména na získávání nových zakázek a inovace by měla mířit zejména do kolekcí.
Klíčová slova:OP Profashion Prostějov, Systém "7S" McKinsey, Vnitřní prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..