Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of system "7S" McKinsey for internal environment OP Prostějov Profashion
Written by (author): Ing. Eva Nezhybová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Aplikace systému "7S" firmy McKinsey na vnitřní prostředí firmy OP Profashion Prostějov
Summary:Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a popisem vnitřního prostředí společnosti OP Prostějov Profashion, prostřednictvím aplikace systému "7S" firmy McKinsey. Její podstatou je též zhodnocení vývoje společnosti na základě změny ve vedení podniku. Nejvýznamnější problémy, které vyplynuly z analýzy vnitřního prostředí firmy jsou platební neschopnost, neefektivnost výroby, nedostatek zakázek a konzervativnost. V rámci řešení těchto potíží došlo k reorganizaci v podniku a změně strategie. Evidentní je rozdíl mezi způsoby řízení podniku jednotlivých ředitelů, které jsou v práci rozebrány. Lze tak vidět vliv manažera na celou firmu. Následující řešení problémů spočívá ve vyhledávání nových kontraktů, v inovaci a v marketingové propagaci OP. Jelikož podnik momentálně nedisponuje přebývající sumou finančních prostředků, je nutné se zaměřit zejména na získávání nových zakázek a inovace by měla mířit zejména do kolekcí.
Key words:OP Profashion Prostějov, Systém "7S" McKinsey, Vnitřní prostředí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..