Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategie podnikání v obnovitelných zdrojích
Autor: Ing. Ladislav Korbel
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Strategie podnikání v obnovitelných zdrojích
Abstrakt:Bakalářská práce je zpracována na téma "Strategie podnikání v obnovitelných zdrojích" a aplikována konkrétně na společnost Bioenergetika, a. s. Hlavním smyslem práce je obhajoba plánované bioplynové stanice, která zlepšuje jak energetickou, tak ekologickou otázku, která byla v posledních letech tolik zanedbávána. Z vnějšího prostředí je hlavní oporou legislativa ČR a EU, která podporuje podobné projekty. Za hlavní devizu vnitřního prostředí můžeme označit technologii, která se na našem území nevyskytuje a bude tedy první svého druhu. Z následné SWOT analýzy byly navrženy jednotlivé strategie, které by společnost mohla využít při dalším rozvoji své podnikatelské činnosti, z nichž je možno uvést např. Odkopení bývalých zemědělských statků.
Klíčová slova:Obnovitelné zdroje, SWOT analýza, Analýza prostředí, Strategie, Projekt biostanice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..