Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nábor pracovníků personální agenturou Manpower, Inc.
Autor: Ing. Zuzana Konečná
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Jaterková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nábor pracovníků personální agenturou Manpower, Inc.
Abstrakt:Konečná, Z. Nábor pracovníků personální agenturou Manpower, Inc. Bakalářská práce. Brno, 2010. Bakalářská práce je zpracována na téma nábor pracovníků personální agenturou Manpower, Inc. Na základě zhodnocení procesu náboru a výběru pracovníků v této agentuře jsou v práci shrnuty výhody a nevýhody, které přináší spolupráce s agenturou. Největšími výhodami jsou zkušenosti a možnosti zaměstnanců a možnost využít agenturního zaměstnávání. Nevýhodou je vysoká agenturní provize, která je v závěru práce porovnána s náklady na personální oddělení ve vybrané společnosti. Pro společnost IBM dodala agentura za posledních pět let celkem 3 494 zaměstnanců. Za tyto pracovníky společnost zaplatila agentuře přibližně 131 mil. Kč. V případě náboru vlastními pracovníky by společnost zaplatila asi 31 mil. Kč. Agentura by měla snížit náklady na výběr zaměstnanců například snížením počtu webových portálů, na kterých inzeruje. Dále by agentura měla zkvalitnit obsah inzerátu, kde chybí platové ohodnocení a popis společnosti, pro kterou zaměstnance vybírá.
Klíčová slova:personální agentura, nábor zaměstnanců, výběr zaměstnanců

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..