Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Intradepartmenal Communication and Its Role in the Flow of Information
Autor: Bc. Mohamed Zurgani
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Intradepartmenal Communication and Its Role in the Flow of Information
Abstrakt:This bachelor thesis analyzes the internal communication process and environment of the company General Postal and Telecommunications and Cable and Wireless in Libya. the main aim of this thesis is to suggest a solution how to improve communication within the company. As a tool for finding the distoritons the internal environment analysis is used. the suggestion of possible solutions is applied on the company General Postal and Telecommunications and Cable and Wireless in Libya. Although interpersonal and group level communications reside at a lower level than organizational communication, they are major forms of communication in organizations and are prominently addressed in the organizational communication. indeed, the initial focus of the organizational communication was the interpersonal communication skills of managers (particularly speaking and writing). As organizations became more communication based, greater attention was directed at improving the interpersonal communication skills of all organizational members. The social and organizational functions of organizational communication as a whole rather than focusing on the functions of specific communication exchanges. thus they combine the functions of informing, directing, and regulating into the broader category of behavioral compliance. They also give greater emphasis to the role of communication in managing threats to organizational order and control, identifying problem solving and conflict management, negotiation, and bargaining as key functions of organizational communication.
Kľúčové slová:internal communication, communication, communication process, analysis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..