Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh modelu řízení lidských zdrojů společnosti podnikající na trhu informačních technologií
Autor: Bc. Martina Zlámalíková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Mgr. Pavel Synek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh modelu řízení lidských zdrojů společnosti podnikající na trhu informačních technologií
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá aktuálními problémy v oblasti řízení lidských zdrojů v rychle se rozvíjející společnosti podnikající na trhu informačních technologií. Teoretická část práce analyzuje a vyhodnocuje současné trendy a přístupy v problematice řízení lidských zdrojů v těchto základních oblastech; v oblasti najímání, propouštění, hodnocení, motivaci, poradenství a péče o zaměstnance. Praktická část práce vyhodnocuje tyto přístupy ve společnosti ITDevelopment, která úspěšně operuje na evropském trhu informačních technologií. Společnost, která v nedávné době prodělala významný rozvoj a přijala několik nových specialistů a vývojářů, pociťuje významné nedostatky v oblasti personalistiky, jelikož její dosavadní interní systém nebyl nastaven pro větší počet zaměstnanců. Za účelem udržení konkurenční pozice společnosti na trhu jsou v průběhu práce identifikována klíčová doporučení v oblasti lidských zdrojů, včetně jejich finančního dopadu a implementačního postupu, která společnosti napomohou k další stabilizaci a rozvoji.
Klíčová slova:Model řízení lidských zdrojů, Propouštění, Hodnocení, Motivace, Najímání

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..