Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of HR strategy in IT company
Written by (author): Bc. Martina Zlámalíková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Pavel Synek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh modelu řízení lidských zdrojů společnosti podnikající na trhu informačních technologií
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá aktuálními problémy v oblasti řízení lidských zdrojů v rychle se rozvíjející společnosti podnikající na trhu informačních technologií. Teoretická část práce analyzuje a vyhodnocuje současné trendy a přístupy v problematice řízení lidských zdrojů v těchto základních oblastech; v oblasti najímání, propouštění, hodnocení, motivaci, poradenství a péče o zaměstnance. Praktická část práce vyhodnocuje tyto přístupy ve společnosti ITDevelopment, která úspěšně operuje na evropském trhu informačních technologií. Společnost, která v nedávné době prodělala významný rozvoj a přijala několik nových specialistů a vývojářů, pociťuje významné nedostatky v oblasti personalistiky, jelikož její dosavadní interní systém nebyl nastaven pro větší počet zaměstnanců. Za účelem udržení konkurenční pozice společnosti na trhu jsou v průběhu práce identifikována klíčová doporučení v oblasti lidských zdrojů, včetně jejich finančního dopadu a implementačního postupu, která společnosti napomohou k další stabilizaci a rozvoji.
Key words:Model řízení lidských zdrojů, Propouštění, Hodnocení, Motivace, Najímání

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..