Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prostředí vybraného podnikatelského subjektu a jeho finanční analýza
Autor: Ing. Irena Valenčíková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Prostředí vybraného podnikatelského subjektu a jeho finanční analýza
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného podnikatelského subjektu. Při rozboru vnějšího a vnitřního prostředí vinařské společnosti byla použita metoda SWOT analýza, která odhalila velký nedostatek -- chybějící reklamu. Podnik by měl zaměřit veškeré své úsilí na propagaci a měl by vytvořit vhodnou reklamu v podobě vlastních internetových stránek. Společnost by měla také sledovat a analyzovat nejen konkurenci, ale i přání a potřeby zákazníků. To může napomoct k získání nejen nových konkurenčních výhod, ale také nových zákazníků a tím si zajistit větší odbyt výrobků. Výsledky finanční analýzy hodnotí podnik jako poměrně stabilní a jeho finanční zdraví je dobré.
Kľúčové slová:SWOT analýza, vnitřní prostředí, finanční analýza, vnější prostředí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..