Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Prostředí vybraného podnikatelského subjektu a jeho finanční analýza
Autor: Ing. Irena Valenčíková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Prostředí vybraného podnikatelského subjektu a jeho finanční analýza
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného podnikatelského subjektu. Při rozboru vnějšího a vnitřního prostředí vinařské společnosti byla použita metoda SWOT analýza, která odhalila velký nedostatek -- chybějící reklamu. Podnik by měl zaměřit veškeré své úsilí na propagaci a měl by vytvořit vhodnou reklamu v podobě vlastních internetových stránek. Společnost by měla také sledovat a analyzovat nejen konkurenci, ale i přání a potřeby zákazníků. To může napomoct k získání nejen nových konkurenčních výhod, ale také nových zákazníků a tím si zajistit větší odbyt výrobků. Výsledky finanční analýzy hodnotí podnik jako poměrně stabilní a jeho finanční zdraví je dobré.
Klíčová slova:SWOT analýza, vnitřní prostředí, finanční analýza, vnější prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..