Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The environment of selected business subject and his financial analysis
Written by (author): Ing. Irena Valenčíková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Prostředí vybraného podnikatelského subjektu a jeho finanční analýza
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného podnikatelského subjektu. Při rozboru vnějšího a vnitřního prostředí vinařské společnosti byla použita metoda SWOT analýza, která odhalila velký nedostatek -- chybějící reklamu. Podnik by měl zaměřit veškeré své úsilí na propagaci a měl by vytvořit vhodnou reklamu v podobě vlastních internetových stránek. Společnost by měla také sledovat a analyzovat nejen konkurenci, ale i přání a potřeby zákazníků. To může napomoct k získání nejen nových konkurenčních výhod, ale také nových zákazníků a tím si zajistit větší odbyt výrobků. Výsledky finanční analýzy hodnotí podnik jako poměrně stabilní a jeho finanční zdraví je dobré.
Key words:SWOT analýza, vnitřní prostředí, finanční analýza, vnější prostředí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..