Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Aplikace strategií podle Kotlera a návrh propagace pro vybrané firmy v odvětví vinařství
Autor: Ing. Romana Mikulčíková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Aplikace strategií podle Kotlera a návrh propagace pro vybrané firmy v odvětví vinařství
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci strategií podle Kotlera a návrh propagace pro Zníván Znojmo, a.s, Víno Blatel, a.s. a Vinařství Glosovi. V první části je popsána teorie k dané problematice a dále je aplikována do praxe. V praktické části práce je použita PESTE analýza, jsou definovány silné a slabé stránky jednotlivých podniků, příležitosti a hrozby. Na základě srovnání rozlohy vinic, celkového ročního objemu produkce vína a konkurenční strategie je každé firmě přiřazena jedna ze strategií podle Kotlera a je jim doporučen vhodný způsob propagace.
Klíčová slova:PESTE analýza, strategie podle Kotlera, propagace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..