Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Identifikační číslo: 47579
Univerzitní e-mail: ondrej.mocek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

     
Výuka
     
     
Publikace
     Orgány
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOCEK, O. -- JETELINA, J. -- KORŠALA, D. -- LAKOMÁ, D A. -- CAHA, J. -- SOMERLÍKOVÁ, K. Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství. In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, s. 559--565. ISBN 978-80-7509-548-0. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf

Originální název:
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav teritoriálních studií
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Region v rozvoji společnosti 2017
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
559
Do strany:
565
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Článek se zabývá otázkou koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázce zemědělské politiky. Cílem článku je zjistit, zda právě v otázkách zemědělské politiky nedochází ke snížení koheze politických skupin. Toto snížení by mohlo být způsobeno národním rozměrem zemědělské politiky. Jednotliví poslanci Evropského parlamentu by tak mohli dát přednost v hlasování národním zájmům před ideologickými. Výzkum je proveden skrze Index souhlasu. Výsledky výzkumu ukazují na pokles koheze v otázkách zemědělství oproti jiným hlasováním. Je ale potřeba vzít v úvahu, že pokles není nijak velký. Vliv národních zájmů v této politice není tak velký, jak bylo předpokládáno.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2017
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.04.2018 13:15 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017. 1028 s. ISBN 978-80-7509-548-0.

Originální název:
Region v rozvoji společnosti 2017
Anglický název:
Editor:
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-548-0
Nakladatel:
Mendelova univerzita
Místo vydání: Brno
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2017
Číslo vydání:
1
Počet stran:
1028
Akce: Region v rozvoji společnosti 2017
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku: Řízení, správa a administrativa
 
Záznam vložil:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Poslední změna:
29.03.2018 13:20 (Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region v rozvoji společnosti 2017. 2017, Brno.

Originální název:
Region v rozvoji společnosti 2017
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2017
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 29.03.2018 13:20 (Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -