Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Identifikační číslo: 47579
Univerzitní e-mail: ondrej.mocek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOCEK, O. -- JETELINA, J. -- KORŠALA, D. -- LAKOMÁ, D A. -- CAHA, J. -- SOMERLÍKOVÁ, K. Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství. In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, s. 559--565. ISBN 978-80-7509-548-0. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf

Originální název: Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství
Anglický název:
Autor: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Jetelina
Ing. Dominik Koršala
Ing. Diana Anna Lakomá
RNDr. Jan Caha, Ph.D.
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Region v rozvoji společnosti 2017
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 559
Do strany: 565
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Článek se zabývá otázkou koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázce zemědělské politiky. Cílem článku je zjistit, zda právě v otázkách zemědělské politiky nedochází ke snížení koheze politických skupin. Toto snížení by mohlo být způsobeno národním rozměrem zemědělské politiky. Jednotliví poslanci Evropského parlamentu by tak mohli dát přednost v hlasování národním zájmům před ideologickými. Výzkum je proveden skrze Index souhlasu. Výsledky výzkumu ukazují na pokles koheze v otázkách zemědělství oproti jiným hlasováním. Je ale potřeba vzít v úvahu, že pokles není nijak velký. Vliv národních zájmů v této politice není tak velký, jak bylo předpokládáno.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 04.04.2018 13:15 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017. 1028 s. ISBN 978-80-7509-548-0.

Originální název: Region v rozvoji společnosti 2017
Anglický název:
Editor:
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-548-0
Nakladatel: Mendelova univerzita
Místo vydání: Brno
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2017
Číslo vydání: 1
Počet stran: 1028
Akce: Region v rozvoji společnosti 2017
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku: Řízení, správa a administrativa
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Poslední změna: 29.03.2018 13:20 (Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region v rozvoji společnosti 2017. 2017, Brno.

Originální název: Region v rozvoji společnosti 2017
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2017
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Poslední změna: 29.03.2018 13:20 (Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -