Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Identifikační číslo: 47579
Univerzitní e-mail: ondrej.mocek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIHULKOVÁ, T. -- MOCEK, O. Nárůst muslimské migrace a dopady na Německo s důrazem na zaměstnanost. Kultura bezpieczeństwa. 2018. č. 28, s. 175--199. ISSN 2299-4033. URL: http://kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/uploads/2018/03/KB_28_175-199.pdf

Originální název: Nárůst muslimské migrace a dopady na Německo s důrazem na zaměstnanost
Anglický název: Growth of Muslim Migration and Impact on Germany with Employment Demand
Autor: Bc. Tereza Mihulková
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Kultura bezpieczeństwa
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku: 28
Rok vydání: 2018
Od strany: 175
Do strany: 199
Počet stran: 25
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Tato práce řeší problematiku migrace na úrovni Německé Spolkové republi- ky. Popisuje migrační proudy, které proudily a nadále proudí na toto území a v neposlední řadě se zaměřuje na dopady vycházející z politik Evropské unie a následné dopady na německou ekonomiku. Poslední část zahrnuje vlastní výpočet předpokládaného budoucího vývoje migračních toků do roku 2020 a nastiňuje scénář možného vývoje. Analýza migračních toků je založena na datech o imigraci a emigraci a prognóza budoucího vývoje je vypočtena s pomocí trendové funkce.
Popis v anglickém jazyce: The subject of the article is to discuss issues about migration in the Federal Republic of Germany. I focus on migration flows, impacts of the European union policy, and consequent impacts on the german economy. The last part of thesis includes my own calculation of the expected future development of migration flows until the year 2020. Analysis of migration flows is based on data about immigration, emigration, and forecast future development which is calculated by trendy function.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: European Union, migration policy, migration, Germany, Muslims, asylum system
čeština: muslimové, Německo, migrační politiky, migrace, azylová politika, Evropská unie
Obor výsledku: Politologie a politické vědy
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/uploads/2018/03/KB_28_175-199.pdf
 
Záznam vložil: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Poslední změna: 29.06.2018 15:05 (Bc. Tereza Mihulková)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kultura bezpieczeństwa. Kraków: ISSN 2299-4033.

Originální název: Kultura bezpieczeństwa
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 2299-4033
Stát vydavatele: Polská republika
Místo vydání: Kraków
Vydavatel: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
URL: http://kultura-bezpieczenstwa.pl/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: polština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA
Poslední změna: 21.12.2017 09:05 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -