Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nedaňové nástroje spojené s provozem silničních motorových vozidel
Autor: Ing. Lucie Zborovská
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Slavík, MBA
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Nedaňové nástroje spojené s provozem silničních motorových vozidel
Abstrakt:Bc. Lucie Zborovská. Nedaňové nástroje spojené s provozem silničních motorových vozidel. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá nedaňovými nástroji spojenými s provozem silničních motorových vozidel. V literární části je vymezena obecná definice environmentálních daní, charakteristika zpoplatnění spojeného s provozem silničních motorových vozidel a právní úprava Evropské unie týkající se poplatků uvalovaných na tato vozidla. Dále je provedena analýza v současné době uplatňovaných nedaňových nástrojů spojených s provozem silničního motorového vozidla ve všech členských zemích Evropské unie, a to včetně vývoje výnosů z těchto poplatků a struktury a stáří vozového parku. Následně je provedena komparace získaných poznatků, na základě kterých, jsou navrhnuty nové systémy zpoplatnění formou dálničních známek a mýtného s ohledem na ekologické aspekty a podporu ekologicky šetrných vozidel v České republice.
Kľúčové slová:emisní EURO normy, mýtné, dálniční známky, registrační poplatek, Evropská unie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..