Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Environmentální zdanění v Evropské unii se zaměřením na automobilový průmysl.
Autor: Ing. Pavlína Červenková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Environmentální zdanění v Evropské unii se zaměřením na automobilový průmysl.
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá environmentálním zdaněním silničních motorových vozidel ve státech Evropské unie. V rámci práce jsou nejdříve vymezeny negativní externí efekty dopravy, které jsou příčinou existence environmentálních daní, a nástroje používané k regulaci negativních externích efektů v oblasti ochrany životního prostředí včetně ekologické daňové reformy. V práci je dále uvedena legislativní úprava zdanění silniční dopravy v rámci Evropské unie a zpracována analýza zdanění silniční dopravy ve státech Evropské unie s ohledem na environmentální aspekty. Dále jsou zde popsány systémy zdanění vlastnictví silničních motorových vozidel ve vybraných státech Evropské unie (Dánsko, Itálie, Nizozemsko a Švédsko) a provedena komparace úrovně zdanění osobních a nákladních automobilů v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. Součástí práce je také návrh zdanění silničních motorových vozidel v České republice s ohledem na environmentální dopady silniční dopravy.
Kľúčové slová:daně z dopravy, daně z vozidel, normy EURO, environmentální daně, skleníkové plyny, emise CO2, spotřební daně z pohonných hmot, alternativní paliva, ekologická daňová reforma, negativní externí efekty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..